Deze website heeft als doel informatie te delen rondom de onderwerpen:

Het herstellen van gezondheid in algemene zin.

Het verhaal van Chloordioxide

Informatie op deze website is geïnspireerd door persoonlijke ervaring en een zoektocht van 20+ jaren naar herstel van lichamelijke ongemakken.
De werking van sommige middelen waar naar verwezen wordt op deze website, wordt ontkend en aangevallen door de medische wetenschap en de media. Sommige middelen mogen in Nederland zelfs niet aan consumenten verkocht- of voorgeschreven worden.
De middelen waarover gesproken wordt zijn niet te patenteren en daardoor commercieel niet aantrekkelijk. Zou het mogelijk zijn dat een zeer winstgevende farmaceutische industrie, weinig behoefte heeft aan goedkope concurrentie waarmee mensen zichzelf kunnen behandelen?…

Deze website heeft geen enkel commercieel doel of commercieel belang. De aangeboden informatie is niet bedoeld om lezers een kant en klare behandelmethode aan te bieden. De website heeft als doel informatie, bronnen en ervaringen te delen. Om mensen op weg te helpen zelf onderzoek te doen.

Deze website is nog in ontwikkeling!

Nieuwsberichten

Artsen blijven staan voor hun eed

Graag wil ik u voor dit artikel doorverwijzen naar: www.zelfzorgcovid19.nl...